BanQ, Boston – USA

Credit Pics @ John Horner
Architect: Office dA